با توجه به تبصره 3 ماده 65فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری؛محاسبه امتیاز حق شغل برای کارکنانی که ساعات موظف آنان تکمیل نمی شود (داشتن حداقل 4ساعت کسری یا بیشتر)با ضریب1 (بجای1/1)محاسبه شده وامتیاز مهارت در حق شاغل به تناسب ساعات موظف در نظر گرفته می شود. در صورتی که بیش از نیمی از ساعات بصورت کسری ساعات موظف باشد فوق العاده سختی کار مستخدم حذف خواهد شد.

 

 

 

مدیریت دبیرستان هوشمند نبی اکرم(ص)قروهتاريخ : چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳ | ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ | نویسنده : دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-معاونت فناوری | نظرات ()

با توجه به تبصره 3ماده 65فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ؛محاسبه امتیاز حق شغل برای کارکنانی که ساعات موظف آنان تکمیل نمی شود (داشتن حداقل4ساعت کسری یا بیشتر)باضریب1(بجای1/1)محاسبه شده وامتیاز مهارت در حق شغل به تناسب ساعات موظف در نظر گرفته می شود.در صورتی که بیش از نیمی از ساعات بصورت کسری ساعات موظف باشد فوق العاده سختی کار مستخدم حذف خواهد شد.تاريخ : چهارشنبه ٢٥ تیر ۱۳٩۳ | ٩:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-معاونت فناوری | نظرات ()

دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم (ص)ارائه دهنده خدمات نوین آموزشی

مکان سازماندهی:دبیرستان دخترانه هدف

زمان سازماندهی خواهران ساعت8/5صبح وسازماندهی برادران16عصر

شنبه1393/5/11رشته ادبیات فارسی

یکشنبه1393/5/12رشته معارف اسلامی

دوشنبه1393/5/13رشته فیزیک

سه شنبه1393/5/14رشته شیمی

چهارشنبه1393/5/15رشته های ریاضی وآمارورایانه

پنج شنبه1393/5/16رشته های جغرافیا وزمین شناسی خواهران ساعت8/5وبرادران ساعت10

شنبه1393/5/18رشته های اقتصادوروانشناسی وفلسفه ومنطق وتاریخ خواهران ساعت8/5وبرادرانساعت10

یکشنبه1393/5/19رشته های علوم اجتماعی وآمادگی دفاعی خواهران ساعت8/5وبرادران ساعت10

دوشنبه1393/5/20رشته زبان خارجه

سه شنبه1393/5/21رشته زیست شناسی

چهارشنبه1393/5/22رشته عربیتاريخ : یکشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩۳ | ٦:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-معاونت فناوری | نظرات ()
  • پاپو مارکت | بک لینک