تنهابازمانده یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیره دورافتاده برده شداو با بی قراری به درگاه خداونددعا می کرد که اورانجات دهداوساعت ها به اقیانوس چشم دوخت تاشایدنشانی ازکمک بیابد اماهیچ چیز به چشم نمی آمد

سرانجام ناامید شد وتصمیم گرفت که کلبه ای کوچک خارج از کلک بسازدتاازخودووسایل اندکش بهترمحافظت کند. روزی پس ازآنکه ازجستجوی غذابازگشت خانه کوچکش رادرآتش یافت دودبه آسمان رفته بود بدترین چیزممکن رخ داده بوداوعصبانی واندوهگین فریادزدخدایاچگونه توانستی بامن چنین کنی. صبح روز بعداوباصدای یک کشتی که به جزیره نزدیک می شد ازخواب برخاست کشتی می آمد که اورانجات دهد مردازنجات دهندگانش پرسید چطور متوجه شدید که من اینجا هستم آنهادرجواب گفتند علامت دودی راکه فرستادی دیدیم.

 آسان می توان دلسردشدهنگامی که به نظر می رسد کارها به خوبی پیش نمی روند امانبایدامیدمان راازدست بدهیم زیراخدادرکارزندگی ماست حتی درمیان درد ورنج دفعه آینده که کلبه شمادر حال سوختن است به یاد آوریدکه آن شایدعلامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند .

مشاوره دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)تاريخ : شنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩٠ | ٩:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-معاونت فناوری | نظرات ()
  • پاپو مارکت | بک لینک