عرض تبریک

دانش آموزان عزیز:

ازینکه باتلاش وبرنامه ریزی صحیح خودوراهنمائی معاونت پرورشی ومربیان آموزشگاه توانستیددرمسابقات پرسش مهر12ومسابقات احکام واذان درسطح شهرستان قروه خوش درخشیده واغلب رتبه های اول مسابقات متنوع رابه نام دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)ثبت کنیدهمت والایتان راارج نهاده وازصمیم قلب به شماوسایردانش آموزان وخانواده های محترمتان تبریک گفته وآرزوی توفیق شمادرتمامی مراحل زندگی خصوصا درمسابقات مرحله ی استانی رادارم.

مدیریت دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 64 بازدید