مسابقات کارگاه وآزمایشگاه

دانش آموزان عزیزسال سوم

جهت آگاهی ازدستورالعمل وشرکت درمسابقات کارگاه کامپیوتروآزمایشگاه فیزیک،شیمی وزیست شناسی به معاونت فناوری آقای مرتضی امیری مراجعه نمائید.

/ 0 نظر / 8 بازدید