موفقیت آموزشی

درسایه ی زحمات وتلاشهای دبیران گرانقدرودانش آموزان سخت کوش دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم باکمال افتخاربه اطلاع می رساندکه پس ازبرگزاری امتحانات نهائی وداخلی دانش آموزان این واحدآموزشی درزمینه ی درصدقبولی به شرح ذیل رشدداشته اند:

درسال اول 83/2%

سال سوم ریاضی فیزیک65/29%

سال سوم علوم تجربی:94/1%

و.......

دانش آموزان وهمکاران عزیزخسته نباشید

مدیریت دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 2 بازدید