نظرخواهی ازدانش آموزان

دانش آموزان عزیز:

به نظرشمامهمترین اقدامی که مدیرمدرسه درجهت بهبوداوضاع دبیرستان نبی اکرم(ص)می تواندانجام دهدچیست؟لطفا"نظربدهید.

باتشکر-مدیریت دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 20 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
123

فردین رضایی خیلی اذیت میکنه اخراج شود105

123

مدرسه نظم ندارد

123

غذا بدهید این همه پول جمع می کنید چکار ش می کنید ها

123

سختگیری کنید بچه هارا کتک بزنید بجز 123

123

مولودی بدهید

123

مستو فی جون ماشینتو بفروش بکن خرج مدرسه

123

کتک بزنید

محمد

مشکل نظم است

محمد علی

مدرسه نظم ندارد

علی

مدرسه نظم ندارد