نحوه طراحی سوال امتحانات نهایی

به نام خدا

قابل توجه دبیران و دانش آموزان

نحوه طراحی سوال امتحانات نهایی

  1. ملاک برای طراحی سوالات نهایی ، کتابهای درسی همان سال است نه جزوات و نمونه سوالات و .....
  2. از تمام بخشهای کتب درسی اعم از فعالیت ها ،نقشه ها ،نمودارها،متن،و ..... که طراح مجاز به طرح سوال از آن است ،سوال طرح خواهد شد.
  3. سوالات امتحانات نهایی نوبت ها و سالهای قبل همراه با پاسخ آن در سایت مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به آدرس :www.aee.medu.irموجود است.
  4. با توجه به ماهیت بعضی از دروس ،ممکن است سوالات طرح شده لزو ماً عین متن کتاب نباشد اما مفهوم آن مطابق محتوای کتب تدریس شده خواهد بود.
  5. از انواع سوالات صحیح – غلط ،جای خالی،چند گزینه ای،وصل کردنی،کوتاه پاسخ،تشریحی و....ممکن است استفاده شود.لذا دانش آموزان باید کتابهای درسی را به گونه ای مطالعه نمایند،که بتوانندبه انواع سوالات پاسخ دهند.
  6. در طراحی سوالات امتحانات نهایی از دبیرانی استفاده می شود که در سال تحصیلی جاری درس مورد نظر را تدریس می نمایند.
  7. جداول ارزشیابی و بارم بندی دروس ارسالی از دفتر تالیف مبنای تخصیص نمره به هر بخش یا فصل یا درس می باشد.
  8. انجام ارزشیابی های مستمر با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در نظر گرفتن نحوه بودجه بندی و بارم بندی مصوب دروس توسط معلمان محترم در ایجاد آمادگی و کاهش تنش روانی دانش آموزان جهت شرکت در امتحانات پایانی (نهایی) مورد تاکید است.

دفتر دبیرستان هیات امنایی نبی اکرم

/ 0 نظر / 69 بازدید