مسابقات آزمایشگاه وکارگاه رایانه

دانش آموزان عزیزسال سوم:

جهت آکاهی ازدستورالعمل ،تقویم اجرائی ،زمان وشیوه برگزاری کلاسهای تقویتی مسابقات آزمایشگاه وکارگاه رایانه به آقای اسماعیل آیینی معاون فناوری آموزشی مدرسه مراجعه نمایید

مدیریت دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 1 نظر / 11 بازدید