جشنواره جوان خوارزمی

راهیابی سه طرح جشنواره جوان خوارزمی مربوط به گروههای ذیل ازدبیرستان هیات امنائی نبی اکرم رابه دانش آموزان مستعدودبیران توانمندمدرسه تبریک می گویم.

گروه اول:رامین شریفی وحسین زارعی

گروه دوم:رامین شریفی وحسام جلالی

گروه سوم:ادریس رضائی ومهران رضائی

مدیردبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)-احمدمستوفی

/ 0 نظر / 8 بازدید