اعلام نتایج جشنواره خوارزمی

رتبه های اول تا سوم کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در 22 آبان ماه سال جاری، توسط دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی بخش های "دانشجویی و آزاد" و "دانش آموزی و دوره های کاردانی" در 22 آبان ماه، از طریق رسانه های گروهی و این سایت اعلام خواهد شد. رتبه های چهارم تا ششم کشوری بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش، بعد از مراسم تجلیل از برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کشوری که در 28 آبان ماه برگزار می گردد، به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی استان ها اعلام می شود.

رتبه های اول تا سوم کشوری سیزدهمین جشنواره جوان خوارزمی در 22 آبان ماه سال جاری، توسط دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی بخش های "دانشجویی و آزاد" و "دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش" در 22 آبان ماه، از طریق رسانه های گروهی و این سایت اعلام خواهد شد. مراسم تجلیل از برگزیدگان مذکور در ۲۸ آبان ماه در تهران برگزار می گردد.

      فهرست طرح های رتبه های چهارم تا ششم کشوری و کارنامه علمی کلیه طرح های برگزیده استانی راه یافته به مرحله کشوری بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی آموزش و پرورش، بعد از مراسم تجلیل از برگزیدگان رتبه های اول تا سوم کشوری، به دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی استان ها اعلام می شود.

دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی

بخش دانش آموزی و دوره های کاردانی

/ 0 نظر / 10 بازدید