عرض تبریک

همکارگرامی جناب آقای کمال الدین عزتی دبیرمحترم زبان انگلیسی دبیرستان نبی اکرم(ص)

کسب رتبه ی سوم درمسابقات علمی دبیران زبان انگلیسی استان کردستان توسط حضرتعالی مایه ی افتخارومباهات ماست

مدیریت دبیرستان نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 3 بازدید