مسابقات کارگاه وآزمایشگاه

دانش آموزان عزیز:

جهت شرکت درمسابقات کارگاه رایانه،آزمایشگاه  فیزیک،زیست،شیمی المپیادنانو،شیمی ،فیزیک ،ریاضی ووبلاگ نویسی به آقای امیری معاون محترم فناوری مراجعه نمائید

/ 0 نظر / 9 بازدید