شیوه نامه برگزاری آزمون های چند مرحله ای

به نام خدا

قابل توجه دانش آموزان گرامی

شیوه نامه برگزاری آزمون های چند مرحله ای

1 –  آزمون در راستای سنجش بنیه علمی ، میزان پیشرفت و ارائه مشاوره و بالا بردن سطح علمی دانش آموزان برگزار می گردد.

2 – آزمون در دوره متوسطه پایه اول تا سوم در 3 مرحله و برای پایه چهارم در 5 مرحله برگزار خواهد شد.

2 - پس از برگزاری هر آزمون کارنامه ای برای دانش آموز صادر می شود که شامل مواردی از قبیل نام درس،ضریب،تعداد پاسخ های غلط ،تعداد سوالات بدون پاسخ،نمره خام به درصد، نمره نرمال، میانگین نمره دانش آموزان در (کلاس ،مدرسه،منطقه و استان)وضعیت کیفی دانش آموزان (شامل رده های خیلی ضعیف،ضعیف ،متوسط،خوب و .....)رتبه دانش آموزدر کلاس،مدرسه،منطقه،استان،کلید سوالات،بالاترین نمره اخذ شده در کل آزمون نمره اولین نفر آزمون و میزان دشواری هر درس ،نمره کل عمومی،نمره کل اختصاصی و نمره نهایی می باشد.

3 -  تاریخ برگزاری آزمون ها به شرح جدول زیر می باشد.

                             مرحله

دوره تحصیلی

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

متوسطه نظری

سال اول تا سوم

15/9/1391

07/12/1391

10/02/1392

***

***

سال چهارم

08/09/1391

08/11/1391

22/12/1391

31/01/1391

همزمان با آزمون جامع سازمان سنجش

4 – نمرات کسب شده در آزمون به عنوان نمره مستمر کلاسی توسط دبیران محترم منظور خواهد شد.

5 – به نفرات اول تا چهارم آموزشگاه لوح تقدیر و جوایز اهدا خواهد شد.

/ 0 نظر / 3 بازدید