جشنواره جوان خوارزمی

دانش آموزان عزیز:

جهت اطلاع ازدستورالعمل وشرکت درجشنواره  جوان خوارزمی به معاونت محترم آموزشی جناب آقای شیرزادی مراجعه نمائیدشایان ذکراست صاحبان طرح های برتراستانی از100%تخفیف شهریه برخوردارخواهندشد

/ 0 نظر / 9 بازدید