اعزام سه نفرازدانش آموزان مدرسه به سرزمین وحی

دانش آموزان عزیز:

آقایان حاج محمدرضاخالدین،حاج پوریا فلاحی وحاج آقاضیائی

استشمام شمیم دلنشین وحی درجوارمسجدالنبی ومسجدالحرام گوارای وجودتان باد.حجکم مقبول وسعیکم مشکور

کارکنان ودانش آموزان دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 9 بازدید