برگزاری جشنواره فبلم رشد

احتراماباحضورپرشوردانش آموزان مدارس رضوی،شکوفه ونبی اکرم(ص)جشنواره فیلم رشدباپخش آثارمنتخب تربیتی درسالن نمایش دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)برگزار گردیدکه اززحمات مدیران مدارس یادشده وآقایان اسدی،امیری وحسن پوردرزمینه ی اجرای مطلوب جشنواره درمدرسه تشکروقدردانی می گردد.

/ 0 نظر / 17 بازدید