المپیادعلمی دانش آموزان

کد ملینامنام خانوادگیرشته های آزمونهزینه(ریال)وضعیت ثبت ناموضعیت پرداخت هزینه3790312126 سجاد مظفری زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 5580060505 محمد مجیدی زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790315834 فردین عزتی زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790288306 صلاح الدین قادری شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790304212 بهزاد رضائی شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790295019 فواد وکیلی شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790349461 سعید ناصرآبادی زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790335487 مسعود فعله گری شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790337226 سیامک خسروی ریاضی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790342319 پدرام ظفری ظفرآباد ریاضی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790357960 سینا درویشی شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3720503364 پیمان یاری زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790298115 نبی شهبازیان شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790290793 حامد خالدیان ادبیات - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790290483 محسن قادری ادبیات - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790299723 پدرام قادری ادبیات - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790286613 محمد سلطانی زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790307971 حامد حیدری زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790328219 سجاد وکیلی شیمی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790344222 حمزه یاری ریاضی - 50,000 تایید شده پرداخت شده کد ملینامنام خانوادگیرشته های آزمونهزینه(ریال)وضعیت ثبت ناموضعیت پرداخت هزینه3790362786 سیدمصطفی رضائی زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده 3790301248 سامان فتاحی زیست شناسی - 50,000 تایید نشده پرداخت شده  3790299431 حسن مقصودی زیست شناسی - 50,000 تایید شده پرداخت شده

/ 0 نظر / 20 بازدید