برنامه امتحانی شهریورماه

به نام خدا-برنامه ی امتحانات نوبت شهریورماه  مدارس متوسطه دوره دوم شهرستان قروه درسال تحصیلی1393/1392

سال چهارم

سال سوم

سال دوم

سال اول

روزوتاریخ

ساعت 10صبح

ساعت10صبح

ساعت 10صبح

ساعت10صبح

ریاضی

تجربی

انسانی

ریاضی

تجربی

انسانی

ریاضی

تجربی

انسانی

نظری

 

 

 

 

 

 

ریاضی2

ریاضی2

عربی2

 

شنبه1/6/1393

 

 

 

 

 

تاریخ ادبیات2

دین وزندگی2

دین وزندگی2

دین وزندگی2

ریاضی1هماهنگ کشوری

یکشنبه2/6/1393

 

 

 

 

 

 

 

زیست1

 

 

دوشنبه3/6/1393

 

 

 

تاریخ معاصر

تاریخ معاصر

 

ادبیات فارسی2هماهنگ کشوری

ادبیات فارسی2هماهنگ کشوری

ادبیات فارسی2هماهنگ کشوری

علوم زیست

سه شنبه4/6/1393

 

 

 

 

 

 

جغرافیا1

جغرافیا1

جغرافیا1

دین وزندگی1

چهارشنبه5/6/1393

 

 

 

 

 

 

شیمی2

شیمی2

تاریخ ادبیات1

شیمی1

شنبه8/6/1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه9/6/1393

هندسه تحلیلی

علوم زمین

جغرافیا

 

 

روانشناسی

زبان خارجه2

زبان خارجه2

زبان خارجه2

زبان خارجه1

دوشنبه10/6/1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه11/6/1393

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

 

 

 

عربی2

عربی2

جامعه شناسی1

عربی1

چهارشنبه12/6/1393

ریاضیات گسسته

ریاضی عمومی

ریاضی پایه

 

 

 

فیزیک2

فیزیک2

تاریخ ایران وجهان1

فیزیک1

شنبه15/6/1393

 

 

فلسفه

 

 

 

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

مطالعات  اجتماعی

یکشنبه16/6/1393

شیمی

شیمی

تاریخ

 

 

 

هندسه1

هندسه1

اقتصاد

زبان فارسی1

دوشنبه17/6/1393

 

 

 

مبانی کامپوتر

آمارومدلسازی

 

آمارومدلسازی

 

آمار ومدلسازی

 

سه شنبه18/6/1393

 

 

علوم اجتماعی

 

 

 

زبان فارسی2

زبان فارسی2

زبان فارسی2

ادبیات فارسی1

چهارشنبه19/6/1393

قابل توجه دانش آموزان عزیز:

-همراه داشتن کارت شناسائی دانش آموزی ونصب درسمت چپ سینه درتمامی جلسات امتحانی الزامی است.

-همراه داشتن کتاب،جزوه،گوشی همراه وپیجردرجلسات امتحانی ممنوع است.

-لازم است دانش آموزان نیم ساعت قبل ازبرگزاری امتحان درمحیط مدرسه حضوریابند.

/ 0 نظر / 10 بازدید