ارتباط بامدیرآموزشگاه

دانش آموزان عزیز:

باتوجه به اعتقادراسخ مدیرآموزشگاه مبنی برمدیریت مشارکتی و اداره آموزشگاه بااستفاده ازنظرات تمامی ارکان مدرسه خصوصاًدانش آموزان ودرراستای طرح تعالی مدیریت مستدعیست جهت بهبودعملکردمدرسه درزمینه های آموزشی،پرورشی وخدماتی انتقادات سازنده وپیشنهادات راهگشای خودراازطریق ایمیل ذیل به اطلاع مدیرآموزشگاه برسانید

باتشکر-مستوفی

MOSTOFIAHMAD@YAHOO.COM

/ 1 نظر / 23 بازدید
داود

با عرض سلام فروش شماره رند سیمکارت ایرانسل با شماره 28 3 29 27 0933 فقط به قیمت 30 هزار تومان ------------------------------------------------------ نرم افزار کارنامه تحصیلی دوره متوسطه ، طراحی شده در ایکسل فقط بقیمت 20 هزار تومان ------------------------------------------------------ جهت خرید با شماره 09356029046 در تماس باشید.