پرسش مهر

دانش آموزان عزیز:

جهت شرکت درمسابقات انشای نماز،قرائت وحفظ ومفاهیم قرآن اذان واحکام نهج البلاغه صحیفه سجادیه و...ومسابقات فرهنگی هنری پرسش مهرشامل خطاطی نقاشی معرق تذهیب فیلم نامه نویسی فیلم کوتاه عکاسی سرودتئاتر سرودهمگانی نمایشنامه نویسی و....به آقای آئینی معاون پرورشی مدرسه مراجعه نماییدع

نمائی.

/ 0 نظر / 7 بازدید