کارگاه عنی سازی سنجش وارزشیابی آموزشی

درراستای طرح تعالی مدیریت مدرسه اولین کارگاه غنی سازی سنجش وارزشیابی تحصیلی دردبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)درروزسه شنبه مورخ1393/09/18باتدریس جناب آقای رضامحمدی معاونت محترم آموزش متوسطه وباحضوردبیران دبیرستان نبی اکرم(ص)به همراه همسران فرهنگیشان برگزارگردیدمدیرآموزشگاه هدف ازبرگزاری کارگاه به صورت خانوادگی راتقویت وابستگی سازمانی درهمکاران،آشنائی بیشترخانواده های همکاران باهم وآشنائی بااصول سنجش عنوان نمود.شایان ذکراست همزمان بااین کارگاه کلاس فیلم آموزشی درسایت کامپیوتربرای فرزندان شرکت کنندگان درکارگاه برکزارگردید

/ 0 نظر / 54 بازدید