معرفی رشته های دانشگاهی برای دانش آموزان سال چهارم

معرفی رشته :

زبان عربی درواقع کلید فهم فرهنگ قرآنی و اسلامی و بهترین وسیله ارتباط میان کشورهای اسلامی به شمار می رود و با توجه به نیاز کشور به محقق و مترجم زبان عربی در سطوح مختلف و نیز احتیاج به تحقیق و تتبع در معارف اسلامی ضرورت وجود این رشته نمایان  می شود.

 دانش آموختگان این گروه قادرند نیاز ادارات مختلف از قبیل وزارت امورخارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابخانه های عمومی، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کشور، رسانه های گروهی و غیره را از لحاظ زبان عربی و مترجمی و تحقیقات برآورده سازند. همچنین دانشجویان پس از فراغت از تحصیل می توانند به عنوان دبیر در مدارس راهنمایی و دبیرستان مشغول تدریس شوند.

 با عنایت به این نیازها دروس رشته تدوین شده است که اهم آنها عبارتند از :

 

علوم ادبی و دستوری

 

دروس تاریخی(تاریخ ادبیات عرب)

 

دروسی که در مکالمه به دانشجو کمک می کند

 

دروسی در زمینه ترجمه و فنون و روشهای آن

 

دروسی در متن شناسی برای تسلط به متون علمی عربی

 

درسهای زبانشناسی و نقد ادبی

 

دروس مربوط به خواندن و درک مطلب انواع متون سخت ادبی قدیم و معاصر

 

دروسی برای آشنایی با شعر و انواع اوزان آن

 

و برخی واحدهای دیگر

دروس مقطع کارشناسی

 

آزمایشگاه 1                          2 واحد

 

صرف 1                                 4 واحد

 

ترجمه و تجوید قرآن کریم         2 واحد

 

معارف اسلامی 1                  2 واحد

 

زبان خارجی ( عمومی )         3 واحد

 

متون نظم و نثر دروه معاصر 1   2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره معاصر 1       2 واحد

 

 

ترم2

 

آزمایشگاه 2                                  2 واحد

 

نحو 1                                           4 واحد

 

متون نظم و نثر دوره معاصر 2            2 واحد

 

تایخ ادبیات دوره معاصر 2                 2 واحد

 

زبان خارجی تخصصی 1                  2 واحد

 

روش تحقیق و مأخد شناسی          2 واحد

 

معارف اسلامی 2                          2 واحد

 

تربیت بدنی 1                               1 واحد

 

انقلاب اسلامی و ریشه های آن       2 واحد

 

 

ترم 3

 

آزمایشگاه 3                                              2 واحد

 

مکالمه 1                                                  2 واحد

 

تمرین صرف و نحو 1                                    2 واحد

 

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا عصر حاضر    2 واحد

 

تایخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر         2 واحد

 

زبان خارجی تخصصی 2                              2 واحد

 

متون حدیث                                              2 واحد

 

ادب متعهد اهل بیت (ع)                              2 واحد

 

اخلاق و تربیت اسلامی                               2 واحد

 

تاریخ اسلام                                              2 واحد

 

ترم 4

 

مکالمه 2                                       2 واحد

 

روزنامه ها و مجلات عربی                 2 واحد

 

صرف 2                                          3 واحد

 

متون نظم و نثر دوره عباسی اول        2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره عباسی اول            2 واحد

 

ادب سیاسی در اسلام                    2 واحد

 

قرائت متون عرفانی                         2 واحد

 

فارسی                                         3 واحد

 

ادبیات تطبیقی                               2 واحد

 

ترم 5

 

مکالمه 3                                  2 واحد

 

فن ترجمه                                 2 واحد

 

انشاء                                      2 واحد

 

نحو 2                                      3 واحد

 

علوم بلاغی بلاغی 1                 4 واحد

 

متون نظم و نثر عباسی دوم        2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره عباسی دوم      2 واحد

 

متون نهج البلاغه                       2 واحد

 

تربیت بدنی 2                           2 واحد

 

ترم 6

 

انشا، 2                                                               2 واحد

 

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس                         3 واحد

 

تمرین صرف و نحو 2                                               2 واحد

 

عروض و قافیه                                                       2 واحد

 

متون نظم و نثر دوره اندلس                                     2 واحد

 

فقه الغه                                                              2 واحد

 

قرائت متون تفسیری قرآن کریم                                2 واحد

 

متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد    2 واحد

 

تایخ ادبیات دوره اندلس                                          2 واحد

 

  

ترم 7

 

نامه نگاری و خلاصه نویسی                                           2 واحد

 

انشاء 3                                                                      2 واحد

 

علوم بلاغی                                                                4 واحد

 

تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی                   4 واحد

 

نقد ادبی                                                                    2 واحد

 

متون نظم و نثر عربی در ایران از سقوط بغداد تا دوره معاصر  2 واحد

 

متون نظم و نثر از جاهلی تا پایان دوره اموی                     4 واحد

 

 

 

 

دروس مقطع کارشناسی ارشد 32 واحد

 

 

تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی                  2 واحد

 

روش تحقیق و سمینار مسائل مربوطه به ...           2 واحد

 

متون نظم و نثر دوره جاهلی تا پاهان اموی             2 واحد

 

صرف و نحو 1                                                    2 واحد

 

متون اسلامی                                                  2 واحد

 

تاریخ ادبیات از دوره عباسی تا  ...                        2 واحد

 

متون نظم و نثر معاز دوره عباسی تا ...                 2 واحد

 

متون نظم و نثر معاصر                                        2 واحد

 

تاریخ ادبیات دوره معاصر                                      2 واحد

 

صرف و نحو 2                                                    2 واحد

 

معانی و بیان و بدیع                                           2 واحد

 

مقاله نویسی و محاضره                                     2 واحد

 

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا عصر حاضر               2 واحد

 

متون نظم و نثر از سقوط بغداد عصر حاضر              2 واحد

 

پایان نامه                                                        4 واحد

/ 0 نظر / 17 بازدید