مقاله نویسی هفته شوری آموزش وپرورش

استادفرزانه جناب آقای محسن باقری مشاورمحترم دبیرستان نبی اکرم

کسب رتبه دوم مسابقه مقاله نویسی هفته گرامیداشت شوراهای آمزش وپرورش توسط حضرتعالی مایه ی مباهات وافتخارماست

کارکنان ودانش آموزان دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 9 بازدید