# غنی_سازی_سنجش__وارزشیابی

کارگاه عنی سازی سنجش وارزشیابی آموزشی

درراستای طرح تعالی مدیریت مدرسه اولین کارگاه غنی سازی سنجش وارزشیابی تحصیلی دردبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)درروزسه شنبه مورخ1393/09/18باتدریس جناب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 53 بازدید