ساعات کاری دبیرستان درروزهای آخرسال

اولیای گرانقدر:

به استحضارمی رساندکلاسهای دبیرستان نبی اکرم(ص)تامورخ 28/12/1392روزچهارشنبه راس ساعت13دایرودبیران محترم درکلاسهای درسی حضورداشته وفعالیت آموزشی تداوم خواهدداشت درصورت غیبت وعدم حضورفرزندشمابرابرآئین نامه ی انضباطی برخوردخواهدشد

هیات امنای دبیرستان نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 20 بازدید