وصول بخشنامه المپیاد

به اطلاع دانش آموزان عزیزسال سوم دبیرستان نبی اکرم(ص) می رساندباتوجه به وصول دستورالعمل المپیادفیزیک،شیمی زیست ورایانه جهت شرکت درمسابقه به معاونت فناوری ودبیران مربوطه کروه فیزیک آقایان مسعودی،میمنت،عبدالملکی ومستوفی-گروه شیمی آقایان منتشلو ،سیفی گروه زیست آقایان بوچانی وبختیاری وگروه رایانه آقای عبدالملکی مراجعه نمایید

مدیریت دبیرستان هیات امنائی نبی اکرم(ص)

/ 0 نظر / 7 بازدید